Ιδιωτικός Τομέας

Εκτύπωση

Η εμπειρία που διαθέτουμε στον ιδιωτικό τομέα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και καλύπτουν όλους τους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός, υπηρεσίες).

Στο πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνονται μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μερικές εκ των οποίων αναφέρονται παρακάτω: