Εφαρμοσμένη έρευνα και εφαρμογές πληροφορικής

Εκτύπωση
Με τη σημερινή οικονομική κατάσταση, τόσο η εφαρμοσμένη έρευνα, όσο και η πληροφορική, αποτελούν κινητήριες δυνάμεις, παρέχοντας ανταγωνιστικά εργαλεία σε όλα τα είδη οργανισμών και φορέων και είναι απαραίτητες στις προσπάθειές τους για ανάπτυξη. Η European Profiles έχει εμπλακεί ενεργά τα τελευταία 15 χρόνια σε αρκετά έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών τομέων, κατανοώντας έγκαιρα τις επικρατούσες τάσεις και εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής.

Κύριος στόχος μας σε αυτόν τον τομέα είναι να γεφυρώσουμε το κενό που υπάρχει μεταξύ των εφαρμογών πληροφορικής και των διοικητικών απαιτήσεων και να οδηγήσουμε σε μια αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη ευθυγράμμιση όλων των οργανωτικών διαδικασιών για την επίτευξη κοινών στόχων.

Με ένα αποκλειστικό τμήμα πληροφορικής που αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα σχετικών εφαρμογών με το πέρασμα των χρόνων που καλύπτουν: (α) εφαρμοσμένη έρευνα, με έργα που χρηματοδοτούνται από προγράμματα πλαισίου της ΕΕ όπως το ML-IMAGES (πληροφοριακό σύστημα για την ανεύρεση ψηφιακών εικόνων σε γεωγραφικά απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων) και το WEIGHT-INFO (πληροφοριακή πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω διαδικτύου και μέσω φορητών συσκευών και παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση για την παρακολούθηση του σωματικού βάρους και διατροφικές προτάσεις), ή (β) διάφορες εφαρμογές πληροφορικής, όπως: ένα διαδικτυακό διαδραστικό περιβάλλον που υποστηρίζει τις τοπικές αρχές στην ανάπτυξη πολιτικής, λύσεων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) για ποικίλα θέματα και διάφορους δικαιούχους (Ελληνικό Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας- ηλεκτρονική εκπαίδευση για τη μετάδοση γνώσεων σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, ηλεκτρονική εκπαίδευση για την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε πέντε μεγάλα πανεπιστήμια της Ουκρανίας ΕΕ, κλπ.).

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας στο σχεδιασμό και την παροχή λύσεων πληροφορικής ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι πολλά από τα έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που αναλαμβάνουμε συνοδεύονται από ενσωματωμένα σχετικά πληροφοριακά συστήματα με στόχο την υποστήριξη νέων διαδικασιών που θεσπίζονται για τον πελάτη στα πλαίσια του κάθε έργου. Έχουμε αναπτύξει σημαντικό αριθμό εφαρμογών από τις οποίες αναφέρουμε, ενδεικτικά, μια εγκατάσταση παρακολούθησης και αναφοράς ποινικών υποθέσεων για το γραφείο εισαγγελέων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς και μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων διαχείρισης παραπόνων καταναλωτών για την εθνική αρχή προστασίας των καταναλωτών στη Ρουμανία.

Με την εμπειρία που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε και να αναπτύξουμε στοχοθετημένα μεθοδολογικά και τεχνολογικά εργαλεία και να προσφέρουμε πρωτοποριακές, πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις πληροφορικής στους πελάτες μας.