Οικονομική ανάπτυξη

Εκτύπωση
Το πεδίο της οικονομικής υποστήριξης αποτελεί προνομιούχο τομέα παροχής βοήθειας για τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση των αναπτυσσόμενων οικονομιών, στηρίζοντας άμεσα τον προϋπολογισμό τους για την εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων.

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο από το 2005 προσφέροντας υπηρεσίες σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς για την υποστήριξη της υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Οι υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στη μακρο-οικονομική αξιολόγηση, την ανάλυση των προοπτικών και των κινδύνων σε επίπεδο μακρο-οικονομίας, την αξιολόγηση των πολιτικών μείωσης της φτώχειας και τις τομεακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των συστημάτων δημόσιας οικονομίας.

Υποστηρίζουμε τις κυβερνήσεις των ωφελούμενων χωρών να προετοιμάσουν τις συνθήκες για άμεση δημοσιονομική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού τομεακών πολιτικών, της ανάπτυξης πολυετών τεχνικών σχεδιασμού και σχετικών μεσοπρόθεσμων πλαισίων για τις δαπάνες και, τέλος, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων παρακολούθησης των δημοσιονομικών επιδόσεων.

Η εμπειρία και η ποιότητα που διακρίνει τις υπηρεσίες μας σε αυτό τον τομέα αναγνωρίζονται ευρέως από τους πελάτες μας. Αυτό είναι φανερό από την ταχύτατη ανάπτυξη των εργασιών μας, με έργα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην Ουκρανία, την Αίγυπτο, τη Συρία, το Μαλάουι, την Τανζανία, την Ακτή του Ελεφαντοστού, το Μαυροβούνιο και τη Νότια Αφρική.