Ίδρυση και αναδιάρθρωση δημοσίων οργανισμών

Εκτύπωση
Η ίδρυση νέων και, φυσικά, η αναδιάρθρωση των υπαρχόντων δημοσίων οργανισμών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Με τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες να εμφανίζονται εντός των εθνικών συνόρων, αλλά και με καινούριες προοπτικές και εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο, οι δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις νέες ανάγκες.

Η European Profiles κατέχει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, βοηθώντας τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς σε σημαντικό αριθμό χωρών συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της Ελλάδας, της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Αιγύπτου, της Σερβίας και της Ιορδανίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το 2000 έως το 2008 η European Profiles έχει συνεργαστεί εκτενώς με τη ρωσική κυβέρνηση για την ενίσχυση της Εθνικής Συντονιστικής Μονάδας, η οποία έχει πρωταρχική ευθύνη για την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας.


Οι προσπάθειες της European Profiles καθοδηγούνται από μία μη δεσμευτική, εξειδικευμένη για κάθε χώρα προσέγγιση, κάτι που χαρακτηρίζει όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρία. Η υποστήριξη που προσφέρουμε ξεκινάει με την εκτενή αξιολόγηση των υφιστάμενων θεσμικών δομών, σε συνδυασμό με τις ενσωματωμένες διεργασίες, διαδικασίες και μεθόδους τους, την κατανομή των αρμοδιοτήτων και τη συλλογή και διάδοση των πληροφοριών. Οι παρούσες συνθήκες αναλύονται σε πολλαπλά επίπεδα έναντι των διαγνωσμένων καινούριων αναγκών που προκύπτουν, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν τη βάση για τη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες-φορείς καθορίζονται η νέα αποστολή και οι στόχοι, εκπονούνται συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την καθοδήγηση της εφαρμογής νέων σχηματισμών και οργανωτικών αλλαγών και παρέχεται υποστήριξη για τη διαχείριση της αλλαγής.


Η European Profiles, γνωρίζοντας σε βάθος την πολυπλοκότητα αυτής της διαδικασίας, επικεντρώνεται κυρίως σε μια σταδιακή ολιστική προσέγγιση, η οποία υποστηρίζεται από την κατάλληλη εκπαίδευση και από ενέργειες διάδοσης και ευαισθητοποίησης που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρούμενων προσπαθειών.

Οι πελάτες μας εκτιμούν την αφοσίωσή μας στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής προσέγγισης για την παροχή Τεχνικής Βοήθειας, καθώς και τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στις δημόσιες αρχές τη δυνατότητα για αποτελεσματική αναδιοργάνωση και ενίσχυση των οργανισμών τους.