Εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία

Εκτύπωση
O κρίσιμος πυλώνας, σε όλες τις συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες, αφορά στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο (acquis communautaire) της ΕΕ. Μία τέτοιου είδους εναρμόνιση είναι εκτεταμένη και εξειδικευμένη, απαιτώντας στοχευμένες και προσεκτικά προγραμματισμένες παρεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα και τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Η European Profiles, για περισσότερο από μια δεκαετία, κατέχει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, βοηθώντας τις κυβερνήσεις σε πολλές αναπτυσσόμενες ή σε μεταβατικό στάδιο χώρες. Μεταξύ άλλων, έχουμε συνεργαστεί και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις του Αζερμπαϊτζάν, της ΠΓΔΜ, της Μολδαβίας, του Κιργιστάν, του Μαυροβούνιου, της Αλβανίας, της Τυνησίας, της Ουκρανίας, της Πολωνίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία και τα εθνικά τους συστήματα με το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ.

Χτίζοντας πάνω στη μεγάλη εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές μας, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, υποστηρίζουμε τους κυβερνητικούς οργανισμούς στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων αναφοράς και προγραμμάτων νομοθετικού σχεδιασμού, τα οποία ανοίγουν το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής προσέγγισης της νομοθεσίας της ΕΕ. Η προσέγγιση της European Profiles δίνει έμφαση στην εις βάθος κατανόηση του εθνικού πλαισίου και στη χρήση του στη συνολική διαδικασία εναρμόνισης.

Οι πελάτες μας εκτιμούν τη φήμη και τη δέσμευσή μας στην αρχή ότι η κανονιστική και η νομοθετική προσέγγιση είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, η οποία πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την εξεύρεση βέλτιστων λύσεων που ανταποκρίνονται στις παρούσες ανάγκες της τοπικής οικονομίας και στα κοινωνικά και πολιτικά πρότυπα.