Υποδομές Ποιότητας

Εκτύπωση

Οι υποδομές ποιότητας αποτελούν ένα σύνθετο πλέγμα θεσμικών οργανισμών, συστημάτων, κανόνων και κανονισμών μιας χώρας, το οποίο διασφαλίζει ότι τα προϊόντα στις εθνικές αγορές (εισαγόμενα ή εγχώριας παραγωγής), συνάδουν με την ασφάλεια ή άλλες απαιτήσεις του δημοσίου συμφέροντος. Είναι, επομένως, η υποδομή που καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη διαφύλαξη και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας της κοινωνίας, τα νόμιμα συμφέροντα των καταναλωτών κλπ. Σε γενικές γραμμές, ένα σύστημα υποδομών ποιότητας αποτελείται από πολλούς αλληλένδετους τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των τεχνικών κανονισμών, της τυποποίησης, της αξιολόγησης συμμόρφωσης, τη διαπίστευση, τη νομική και επιστημονική μετρολογία και την εποπτεία της αγοράς.

Κάθε στοιχείο του συστήματος υποδομών ποιότητας προορίζεται, σε συνέργεια με άλλους, να προωθήσει την οικονομική αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση της ευημερίας. Ωστόσο, ασυμβατότητες και συγκρούσεις συμφερόντων που υπάρχουν μεταξύ και εντός των βιομηχανιών και, κυρίως, πέρα από τα εθνικά σύνορα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς μη δασμολογικούς φραγμούς, ευρύτερα γνωστούς ως τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Ενάντια σε αυτά τα ζητήματα, οι δημόσιες αρχές σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τα πλεονεκτήματα της ευθυγράμμισης των εθνικών συστημάτων υποδομών ποιότητας σε πολυμερή και περιφερειακή βάση. Οι προσπάθειες στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ / ΤΕΕ, καθώς και το πρωτοποριακό έργο για την ενιαία αγορά της ΕΕ είναι σαφή παραδείγματα για το σκοπό αυτό.

Η European Profiles έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας ισχυρής πνευματικής και τεχνικής βάσης στον τομέα των υποδομών ποιότητας. Έχοντας αναπτύξει στενή συνεργασία με διαφόρους σχετικούς οργανισμούς τυποποίησης και διαπίστευσης στην Ευρώπη, καθώς και μια μεγάλων δεξιοτήτων βάση εμπειρογνωμόνων στον τομέα, η European Profiles έχει υποστηρίξει ενεργά την μεταρρύθμιση και την ενίσχυση των συστημάτων υποδομών ποιότητας στην Ουκρανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη και τη Ρωσία, βοηθώντας παράλληλα τις κυβερνήσεις της Μολδαβίας και της Γεωργίας στις σχετικές μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση του εμπορίου στο πλαίσιο του ΠΟΕ και των περιφερειακών πρωτοβουλιών.

Η προσέγγισή μας στηρίζεται στην παραδοχή ότι ένα σύγχρονο σύστημα υποδομών ποιότητας θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να αναπτύξει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Μόνο εάν αυτές οι δύο έννοιες ενσωματώνονται με επιτυχία στο σύστημα μπορεί να περιμένει κανείς ότι έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο εσωτερικής βιωσιμότητας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε τις κυβερνήσεις, τα υπουργεία και τους συναφείς δημόσιους οργανισμούς στις προσπάθειές τους να μεταρρυθμίσουν τα εθνικά συστήματα υποδομών ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανόνες που διασφαλίζουν την αμεροληψία, την πληρότητα και την τεχνική επάρκεια. Στις προσπάθειές μας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη στενή συνεργασία, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θεωρούμε ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του έργου μας.