EUROPEAN PROFILES S.A

Η European Profiles S.A. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου της Παγκόσμιας Τράπεζας στη Σερβία «Ποιοτικές Υποδομές, Παράγοντες Ανάπτυξης της Ανταγωνιστικότητας - Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες για τη Βελτίωση του Στρατηγικού και Νομοθετικού Πλαισίου»

Εκτύπωση PDF

Η European Profiles S.A σε Κοινοπραξία με την Ισπανική Ένωση Τυποποίησης –UNE (Ισπανία) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής (CEP) (Σερβία), επιλέχθηκε για να υποστηρίξει το Υπουργείο Οικονομίας της Δημοκρατίας της Σερβίας που παράγει:

α) Τρεις αναλύσεις, καθεμία από τις οποίες συμβάλλει στους αντίστοιχους αναπτυξιακούς στόχους για την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών στη σερβική αγορά, δηλαδή για στόχους που σχετίζονται με τη μετρολογία· για στόχους που σχετίζονται με την τυποποίηση. και για στόχους στον τομέα της διαπίστευσης και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης· και

β) Προπαρασκευαστικές αναλύσεις και άλλα έγγραφα απαραίτητα για την προετοιμασία, την εφαρμογή και την υιοθέτηση της νέας Στρατηγικής Ανάπτυξης Υποδομών Ποιότητας της Δημοκρατίας της Σερβίας, 2024 - 2030. Άμεσοι δικαιούχοι αυτής της ανάθεσης είναι το Υπουργείο Οικονομίας, το Ινστιτούτο Τυποποίησης της Σερβίας, η Διεύθυνση Μέτρων και Πολύτιμων Μετάλλων, ο Φορέας Διαπίστευσης της Σερβίας, ενώ έμμεσοι δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρηματικές οντότητες στη Σερβία.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 290.200,00 USD και διάρκεια 18 μήνες.