EUROPEAN PROFILES S.A

Η European Profiles S.A. αναλαμβάνει νέο έργο COSME για τον αειφόρο τουρισμό στην Ευρώπη

Εκτύπωση PDF

Η European Profiles S.A. ανέλαβε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΜΜΕ το νέο έργο COSME "Sustainable Tools & Activities for Rural Tourism and Ecotourism SME's Growth". Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 6 εταίρων: European Profiles S.A. (Ελλάδα) - επικεφαλής εταίρος, APINTECH (Κύπρος), Accademia IRSEI (Ιταλία), EU-ROM (Ρουμανία), Technology Park Lubljana (Σλοβενία) και National Tourism Cluster «Bulgarian Guide» (Βουλγαρία).

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των προσπαθειών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους τομείς του αγροτικού τουρισμού και του οικοτουρισμού στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. Πιο συγκεκριμένα, 15 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία και άλλα παρόμοια καταλύματα) από καθεμία από τις προαναφερθείσες ΜΜΕ (συνολικά 90 ΜΜΕ) θα λάβουν:

- Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη από ειδικούς του τουρισμού, όπως:

  • Εκπαιδεύσεις για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους.
  • Συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια για τον αειφόρο τουρισμό, τις νέες τάσεις και καινοτομίες στον κλάδο.

- Υποστήριξη για την προετοιμασία και εφαρμογή περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων.

- Οικονομική ενίσχυση 7.500 € (100% χρηματοδότηση) για την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.260.000 €.