EUROPEAN PROFILES S.A

European Profiles S.A

Καλώς ορίσατε

Εκτύπωση PDF
Η EUROPEAN PROFILES Α.Ε. είναι μια από τις ηγετικές εταιρείες στο χώρο του management consulting, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η φιλοσοφία οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας είναι πελατοκεντρική και στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, δομημένων και σχεδιασμένων, ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο και τον πλέον αξιόπιστο τρόπο στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της.

Η εταιρεία διαθέτει ένα συνεχώς διευρυνόμενο πελατολόγιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών συμβούλων του εξωτερικού και του εσωτερικού, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση.

Το ανθρώπινο δυναμικό της EUROPEAN PROFILES αποτελείται από άρτια εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενό τους.
 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες.